Vanaf de Prins Hendrikkade tot aan de Nieuwmarkt loopt de Zeedijk. Eén van de oudste straten van de stad Amsterdam waar één van de twee overgebleven houten huizen in de stad is te bezichtigen: Café in ’t Aepjen.

De Zeedijk eind jaren tachtig

In de jaren tachtig was de Zeedijk een “no-go area”. Over de Zeedijk wandelen was riskant, de kans op beroving groot. Politietoezicht op straat was er nauwelijks en in de opengebleven cafés was handel in drugs en gestolen goederen een winstgevend tijdverdrijf.

Nadat het hotel op de kop van de Zeedijk, een aantal bewoners, bezorgde ondernemers en het wijkcentrum de handen ineen sloegen, werd de NV Zeedijk opgericht. Door de aankoop van een aantal panden werd een langzaam herstel ingezet tot wat heden ten dage een ontzettend gezellige en veilige buurt is. Een variatie van gezellige bruine cafés, moderne lounge cafés, diverse restaurants en allerlei gezellige winkels waar (bijna) alles te koop is.

Vanaf de Stormsteeg tot aan de Nieuwmarkt maakt de Zeedijk deel uit van Chinatown, met als markant middelpunt de Fo Guang Shan He Hua Temple: de grootste, in traditioneel Chinese paleisstijl gebouwde, tempel in Europa.

Eind 2009 is de Zeedijk volledig heringericht, waarbij de voormalige bestrating door nieuwe rode straatbakstenen en graniet is vervangen en nieuwe granieten banden aangebracht zijn. Ook zijn de amsterdammertjes verdwenen en zijn de trottoirs verbreed en verhoogd. De Zeedijk is van woensdag tot en met zondag autovrij tussen 18:00 uur en 07:00 uur.

Jaarlijks terugkerend hoogtepunt zijn de Hartjesdagen in augustus. Hartjesdag was een feestdag die op de derde maandag in augustus in Haarlem, Bloemendaal en delen van Amsterdam werd gevierd. Een soort carnaval, waarbij mannen zich verkleden als vrouwen en vrouwen zich verkleden als mannen.

Waar Hartjesdag vandaan komt is niet duidelijk. Waarschijnlijk is het in de Middeleeuwen ontstaan. Vermoed wordt dat de naam een verbastering is van ‘hertjesdag’. Het zou een feestdag zijn geweest waarop in de bossen rond Haarlem door het gewone volk op herten mocht worden gejaagd, wat normaal gesproken aan de adel was voorbehouden. Het wild werd vervolgens op straat gebraden en opgegeten.

De Hartjesdagen werd in 1997 nieuw leven ingeblazen door de Buurtvereniging Zeedijk. Zij zagen het als goede publiciteitsstunt om de wereld te laten zien hoeveel er was veranderd in de buurt. Het is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een Mokums carnaval, waar vele duizenden bezoekers op af komen. Vertier varierend van de “Hoge Hakken Race”, de befaamde buurt-brunch op zondagochtend tot opera aria’s die vanuit diverse ramen op de Dijk voorgedragen worden – met musicale begeleiding vanaf de grond. En dit allemaal uiteraard onder het genot van een lekker drankje van één van de sfeermakers.

Enkele sfeerplaatjes uit de roerige historie van de Dijk: