Vanaf 29 juli t/m 6 augustus vind t de Pride Amsterdam 2017 plaats. Door de gehele stad zijn er dan straatfeesten. Ook op de Zeedijk zal er twee avonden uitbundig feest gevierd worden Dat kan wat overlast geven. Uiteraard houden we ons strikt aan de in de vergunning gesteld voorwaarden. De grote toeloop van bezoekers vraagt om een uitgebreid veiligheidsplan en strakke spelregels die wij graag toelichten in deze brief.

Conform de vergunning wordt er gefeest op:

Vrijdag 4 augustus                     19.00-00.00 uur (muziek uit)/01.00 (buitentaps dicht)

Zaterdag 5 augustus                  16.00-00.00 uur (muziek uit)/01.00 (buitentaps dicht)

De Zeedijk is op vrijdag vanaf 17.00 en op zaterdag 15.00 uur voor alle verkeer afgesloten.

Opbouw vindt plaatst op vrijdag vanaf 08.00 en afbouw direct na het feest op zondagochtend. In de tussenliggende nacht is er bewaking aanwezig om vandalisme

te voorkomen. Dit jaar zal de gemeentereiniging, direct aansluitend aan beide feestavonden, de Zeedijk schoon opleveren.

.   Er staat een podium en bar voor café ‘t Mandje van waar uit deels live muziekprogramma verzorgd wordt.

.   Er staat een podium en bar voor café The Queen,s Head van waaruit op vrijdag deels live en op zaterdag door een DJ muziek ten gehore gebracht wordt.

.   Er staat een podium met bar bij San Francisco waar vrijdag en zaterdag  een DJ draait.

.   Verder staan er buitenbars bij café Skek, café Verhoeff, café de Barderij, Irish pub Molly Malone  café ‘t Geheim van de Smidt en Club San Francisco en een          eetkraam bij restaurant Little Thai Prince, Skek, Moeke’s en Bird.

.   Glaswerk op straat is nadrukkelijk verboden en daar zal dit jaar vanwege hogere veiligheidsmaatregelen streng op gehandhaafd worden. De organiserende zaken werken allemaal met plastic Ecobekers waarvoor statiegeld betaald moet worden.

.   Ook hebben alle horecazaken met een terrasvergunning een gemeentelijke aanschrijving gekregen dat tafeltjes en stoeltjes op straat vanwege de veiligheid niet zijn toegestaan, een bankje langs de gevel wordt wel gedoogd zolang de veiligheid dat toelaat.

Wij vragen U om fietsen zoveel mogelijk in uw berging of buiten de Zeedijk te parkeren; in samenwerking met AFAC zullen fietsen die aan brugleuningen of in stegen geparkeerd staan op vrijdagochtend vroeg verwijderd worden, zoals ook tijdig met borden wordt aangegeven.

CROWDMANAGEMENT

Omdat de ervaring leert dat er jaarlijks op de zaterdag na de botenparade ruim 3.000 bezoekers op de Zeedijk feest komen vieren., hebben we dit jaar dat aantal ook in de vergunning opgenomen, zodat alle veiligheidsmaatregelen op het juiste bezoekersaantal afgestemd konden worden.

Wij vinden het als organisatie erg belangrijk dat het veilig is. Daarom hebben we gekozen voor hogere aantallen beveiligers, EHBO, politie-inzet, afzettingen en plaskruizen dan wettelijk verplicht is.

Tijdens het evenement wordt de Zeedijk op zaterdag aan de kant van de Stormsteeg voor al het verkeer afgesloten. Dit is een voorwaarde van de landelijke politie, om de stroom bezoekers vanuit de stad over de Zeedijk te beperken. Dit geldt dus voor iedereen. Bij de afzetting staan handhavers en er zijn duidelijk zichtbare omleidingsroutes aangegeven. Toegang tot de Zeedijk kan vanaf de Prins Hendrikkade en alle stegen zijn open.

Omdat het niet ondenkbaar is dat ook dit jaar op last van politie en crowdmanagement de hele Zeedijk vanwege bezoekersaantallen volledig afgesloten moet worden. , sluiten wij twee toegangsbandjes bij, zodat U als bewoner te allen tijde toegang heeft op de Zeedijk, de Kolk of de St. Olofssteeg. Wel vragen wij U het bandje te bevestigen om uw pols om “doorgeven” te voorkomen. Het aantal uitgereikte Het aantal uitgereikte bandjes telt mee in de maximale bezoekersaantallen. Zo houden we het veilig. De zeedijk mag er trots op zijn dat we onderdeel uitmaken van de rijke gay geschiedenis van de stad en wij zijn er als organisatie trots op dat we al jaren een vrijwel incident loos feest neerzeten op de Zeedijk.

Met vriendelijke groet,

Organisatieteam Straatfeest Pride Zeedijk 2017

John Jepma, café The Queens’s  Head

Diana van Laar, café ‘t Mandje