Kreeg net van mijn bank een uitnodiging voor het bijwonen van een tentoonstelling. Moest me daarvoor aanmelden met een formulier waarop ik een aantal gegevens diende in te vullen. Alle vragen waren in het Engels. Op de sportschool hoeft er van de twintig aanwezigen maar één niet Nederlandstalig te zijn en de les wordt in het Engels gegeven. De Coffee Company heeft coffee credits voor de vaste klanten. Een soort strippenkaart waarmee je koffie tegen een gereduceerd bedrag kunt verkrijgen in size S, M of L.

Er zijn restaurants in de binnenstad waar je in het Engels begroet wordt en waar niemand Nederlands spreekt. Daar komt nog bij dat van de meeste medewerkers het Engels ook niet hun moedertaal is en als dan het steenkolenengels van de Nederlandse bezoeker eveneens niet helemaal toereikend is, ontstaat verwarring en ongenoegen.

Wat is het toch raar dat we van iedereen die in ons land wil wonen en werken verwachten dat ze onze taal spreken maar dat we het bijna gewoon gaan vinden om in de horeca, de grote warenhuizen en op steeds meer websites in een andere taal te worden toegesproken.

Onze taal is doorspekt met anderstalige woorden en soms is het gewoon ook gemakkelijk om een Engels woord te gebruiken omdat er in het Nederlands geen goed alternatief voor bestaat. Bovendien is er in de afgelopen jaren met de ict en de sociale media een hele sector bijgekomen die veel in het Engels communiceert. En, vloeken in een andere taal klinkt veel minder erg.

Toch zou ik ervoor willen pleiten dat we in deze stad standaard in onze eigen taal aangesproken worden  net als in de rest van ons land. Buiten de Randstad zal er nauwelijks een andere taal gesproken worden dan Nederlands. Soms onder elkaar in een voor de meeste stedelingen onverstaanbaar dialect, maar dan nog, we hebben allemaal, ook de Limburgers en Friezen met hun eigen taal, het ABN op school geleerd.

Natuurlijk is het mooi dat toeristen waar ze ook vandaan komen hier bij ons het gevoel hebben begrepen te worden en is het Engels een universele taal maar het zou toch jammer zijn als wij hier in Amsterdam in steeds meer winkels en horecagelegenheden niet meer in onze eigen taal terecht kunnen. Het Nederlands is buitengewoon veelzijdig met oneindig veel mooie woorden en fraaie synoniemen voor één en hetzelfde begrip. Ieder jaar komen er weer nieuwe woorden bij. Soms een verbastering uit een andere taal en soms gewoon van de straat. Er wordt gezegd dat we te weinig naar elkaar luisteren. Okay, maar dat moet je elkaar ook kunnen verstaan.